شرکت اینترنت زمان   ثبت : 1299

عضو ارتباطات ثابت آوا اروند دارنده مجوز Servco به شماره 1001820

از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي کشور

سرویس اینترنت +ADSL2

اینترنت زمان - سرویس اینترنت +ADSL2

ساخت و طراحی انواع وب سایت

اینترنت زمان - طراحی حرفه ایی وب سایت

سرویس اینترنت بیسیم

اینترنت زمان - سرویس اینترنت Wierlrss

نصب و راه اندازی حرفه ایی انواع پروژه های شبکه

اینترنت زمان - پیاده سازی انواع شبکه

اینترنت زمان مهندس خسروی